Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

      30.06.2022

      Akcjonariusze i osoby zainteresowane będą mogły śledzić przebieg obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Captor Therapeutics S.A., które zwołane zostało na dzień 30 czerwca 2022 r., poprzez transmisję w czasie rzeczywistym dostępną pod podanym poniżej linkiem:

       https://youtu.be/vZPRrRtPw-A