Relacje inwestorskie

   Akcjonariat

                                     Akcjonariat Spółki według stanu na dzień 9 kwietnia 2021 r.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Liczba akcji

   Wartość nominalna akcji (w PLN)

   Liczba głosów

   Udział w kapitale zakładowym (%)

   Udział w głosach (%)

   Michał Walczak

   915.378

   91.537,80

   1.456.395

   28,11%

   33,07%

   Paweł Holstinghausen Holsten

   500.216

   50.021,60

   860.291

   15,36%

   19,53%

   Sylvain Cottens

   340.897

   34.089,70

   526.730

   10,47%

   11,96%

   Filip Jeleń

   269.075

   26.907,50

   269.075

   8,26%

   6,11%

   Marek Skibiński

   200.608

   20.060,80

   261.076

   6,16%

   5,93%

   Pozostali

   1.030.298

   103.029,80

   1.030.298

   31,64%

   23,40%

   Suma 3.256.472 325.647,20 4.403.865 100% 100%

    

    

   Polityka w zakresie dywidendy

   Spółka nie wypłacała dywidendy od momentu powstania. Zarząd nie podejmował decyzji w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy. Decyzje w zakresie dywidendy będą podejmowane we właściwym czasie po zakończeniu każdego roku obrotowego stosownie do sytuacji finansowej Spółki oraz zapotrzebowania na środki pieniężne przez Spółki.