Relacje inwestorskie

   Pozostałe informacje

   DANE REJESTROWE SPÓŁKI:

   PRAWNA NAZWA:

   CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA

    

   ADRES SIEDZIBY:

   54-427 WROCŁAW UL. DUŃSKA 11

   TELEFON:

   +48 537 869 089

   STRONA INTERNETOWA:

   www.CaptorTherapeutics.com

   POCZTA ELEKTRONICZNA:

   REGON:

   363381765

   NIP:

   8943071259

   KRS:

   0000756383

    

   Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

   KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 412 797,20 zł. zł wpłacony w całości   

    

   Spółka Captor Therapeutics została zawiązana w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 19 listopada 2015 roku we Wrocławiu, na czas nieoznaczony. 

   Rejestracja w KRS nastąpiła w dniu 30 grudnia 2015 r.  W dniu 7 listopada 2018 r. nastąpiło przekształcenie Captor Therapeutics w spółkę akcyjną.

    

   ARCHIWALNE KOMUNIKATY:

    

   12.01.2021

   Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

   29.12.2020

   Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

   11.12.2020

   Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji

   9.11.2020

   Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji 

   22.10.2020

   Ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy

   16.10.2020

   Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji 

   30.09.2020

   Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji 

   30.09.2020

   Zarząd spółki Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.06.2020 r., rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony przez Trigon Dom Maklerski S.A.

   Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy 

   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych